• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach
  • Urząd Gminy Wisznice
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wisznicach
  • Podlaska Fundacja Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej
  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Kolembrodach
  • Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic"
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wisznicach
  • Gminny Zakład Komunalny Sp.z.o.o. w Wisznicach
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wisznicach