Decyzją Wojewody z dnia 25.03.2021r. w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późń. zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, Warsztat Terapii Zajęciowej  czasowo zawiesza zajęcia stacjonarne w terminie

od dnia 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

Kontakt z pracownikami WTZ można uzyskać w dniach:

poniedziałek - piątek

w godzinach 7.00 -16.00

 

pod numerami telefonu: 83 -3782450; kom. 500 172 238